Kontaktné údaje

eRko – HKSD, Územie Západ

Bullova 5, 84101 Bratislava

IČO: 00605093, DIČ: 2020848214

IBAN: SK47 8330 0000 0026 0110 5560

Banka: FIO a.s.

Právna forma: občianske združenie

Štatutár: Mgr. Miroslava Selecká

Chceš NEWSLETTER?

eRkoLIVE

územný kalendáR

no event

Celoslovenský eRko kalendár

faRský kalendáR

no event