Kontaktné údaje

eRko – HKSD, Územie Západ

Bullova 5, 84101 Bratislava

IČO: 00605093, DIČ: 2020848214

IBAN: SK24 8330 0000 0020 0094 6022

Banka: FIO a.s.

Právna forma: občianske združenie

Štatutár: Mgr. Miroslava Selecká

Chceš NEWSLETTER?

eRkoLIVE

územný kalendáR

no event

Celoslovenský eRko kalendár

faRský kalendáR

no event